09:44, 09/12/2019

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật bao gồm những gì?

Chính sách bảo mật này bao gồm việc xử lý thông tin nhận dạng cá nhân ("Thông tin cá nhân") và các thông tin khác được mô tả trong chính sách này, được thu thập khi bạn đang sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ. Chính sách bảo mật này cũng bao gồm việc chúng tôi xử lý bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà các đối tác kinh doanh của chúng tôi chia sẻ với chúng tôi hoặc chúng tôi chia sẻ với các đối tác kinh doanh của chúng tôi.

Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các hoạt động của bên thứ ba mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ trang web, dịch vụ và ứng dụng của bên thứ ba nào, chẳng hạn như Google ("Dịch vụ bên thứ ba") mà bạn chọn truy cập thông qua Dịch vụ hoặc cho các cá nhân mà chúng tôi không quản lý hoặc sử dụng. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ tạo điều kiện truy cập vào các Dịch vụ của bên thứ ba chia sẻ sự tôn trọng quyền riêng tư của bạn, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của các Dịch vụ bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét cẩn thận các chính sách bảo mật của bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào bạn truy cập.
 

Những thông tin chúng tôi thu thập?

Thông tin chúng tôi thu thập cho phép chúng tôi cá nhân hóa, cải thiện và tiếp tục vận hành Dịch vụ để cung cấp những trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng trên ứng dụng. Liên quan đến các khía cạnh nhất định của Dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu, thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc hiển thị một số Thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau từ người dùng của chúng tôi.

 1. Thông tin tài khoản
  Khi bạn tạo Tài khoản, bạn sẽ cung cấp thông tin, chẳng hạn như tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ email. Bạn thừa nhận rằng thông tin này có thể là thông tin cá nhân của bạn và bằng cách tạo Tài khoản trên Dịch vụ và cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn cho phép người khác, bao gồm cả chúng tôi, nhận dạng bạn. Nếu bạn truy cập Dịch vụ thông qua thông tin đăng nhập của Facebook hoặc Gmail, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, như tên, ảnh, số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả thông tin có sẵn thông qua Facebook và Gmail theo chính sách của Facebook và Gmail và các tùy chọn của bạn được chọn thông qua Facebook. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn thông tin về Dịch vụ của chúng tôi, khi chúng tôi cảm thấy thông tin đó rất quan trọng. Bạn có thể hủy đăng ký các tin nhắn này thông qua cài đặt Tài khoản của mình, mặc dù chúng tôi có quyền liên hệ với bạn ngay cả khi bạn hủy đăng ký khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết, chẳng hạn như cho mục đích khôi phục tài khoản.
   
 2. Nội dung người dùng
  Một số tính năng của Dịch vụ cho phép bạn cung cấp nội dung cho Dịch vụ, chẳng hạn như nhận xét bằng văn bản. Tất cả nội dung do bạn gửi tới Dịch vụ có thể được chúng tôi giữ lại vô thời hạn, ngay cả sau khi bạn chấm dứt tài khoản của mình. Chúng tôi có thể tiếp tục tiết lộ nội dung đó cho các bên thứ ba, như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.
   
 3. Thông tin được thu thập tự động
  Chúng tôi tự động nhận và ghi thông tin từ thiết bị hoặc trình duyệt web của bạn khi bạn tương tác với Dịch vụ. Thông tin này có thể bao gồm, địa chỉ IP của bạn, ID mà chúng tôi có thể gửi và liên kết với nội dung, thông tin cookie và các chi tiết khác của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để chống spam / phần mềm độc hại, để tạo điều kiện cho việc thu thập dữ liệu liên quan đến tương tác của bạn với Dịch vụ (ví dụ: liên kết nào bạn đã nhấp và chia sẻ với người khác, bao gồm qua email và phương tiện truyền thông xã hội), và để cá nhân hóa, cải thiện và tiếp tục vận hành Dịch vụ.

  Nói chung, Dịch vụ tự động thu thập thông tin sử dụng, chẳng hạn như số lượng và tần suất khách truy cập vào Trang web hoặc ứng dụng di động. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu này ở dạng tổng hợp, nghĩa là, như một biện pháp thống kê. Loại dữ liệu tổng hợp này cho phép chúng tôi và các bên thứ ba được chúng tôi ủy quyền tìm hiểu tần suất các cá nhân sử dụng các phần của Dịch vụ để chúng tôi có thể phân tích và cải thiện chúng.

  Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ trực tuyến. Do chưa có sự đồng thuận về cách các công ty nên phản hồi với các cơ chế dựa trên trình duyệt web hoặc các cơ chế không theo dõi khác, chúng tôi không phản hồi các tín hiệu theo dõi nào dựa trên trình duyệt web tại thời điểm này.
   
 4. Dữ liệu vị trí
  Một số Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các ứng dụng di động, có thể thu thập dữ liệu vị trí địa lý để cung cấp chức năng liên quan đến vị trí. Chúng tôi có thể liên kết dữ liệu vị trí với thông tin khác mà chúng tôi đã thu thập về bạn. Bạn có thể ngừng chia sẻ dữ liệu vị trí của mình bằng cách điều chỉnh cài đặt dịch vụ vị trí của thiết bị di động. Để được hướng dẫn thay đổi cài đặt liên quan, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn.
   
 5. Thông tin được thu thập bằng Cookies
  Cookies là những đoạn văn bản có thể được cung cấp cho máy tính của bạn thông qua trình duyệt web khi bạn truy cập một trang web. Trình duyệt của bạn lưu trữ cookie theo cách liên kết với mỗi trang web bạn truy cập. Chúng tôi sử dụng cookie để cho phép các máy chủ của chúng tôi nhận ra trình duyệt web của bạn và cho chúng tôi biết cách thức và thời điểm bạn truy cập Trang web, chia sẻ nội dung của chúng tôi và sử dụng Dịch vụ thông qua Internet.

  Chúng tôi có thể sử dụng cookie và phương tiện thu thập dữ liệu tự động khác để xác định rằng trình duyệt web của bạn đã truy cập các khía cạnh của Dịch vụ và có thể liên kết thông tin đó với Tài khoản của bạn nếu bạn có, thiết bị bạn sử dụng để kết nối với Dịch vụ hoặc email hoặc phương tiện truyền thông xã hội tài khoản mà bạn sử dụng để chia sẻ nội dung của chúng tôi.

  Hầu hết các trình duyệt đều có tùy chọn tắt tính năng cookie, điều này sẽ ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookie mới, cũng như (tùy thuộc vào độ tinh vi của phần mềm trình duyệt của bạn) cho phép bạn quyết định chấp nhận từng cookie mới theo nhiều cách khác nhau . Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên để cookie hoạt động, vì chúng cho phép bạn tận dụng các tính năng hấp dẫn nhất của Dịch vụ.

  Chính sách bảo mật này chỉ bao gồm việc chúng tôi sử dụng cookie và không bao gồm việc sử dụng cookie của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát khi nào hoặc làm thế nào các bên thứ ba đặt cookie trên máy tính của bạn. Ví dụ: các trang web của bên thứ ba mà các điểm liên kết có thể đặt cookie trên máy tính của bạn.
   
 6. Thông tin liên quan đến quảng cáo và việc sử dụng đèn hiệu Web
  Để hỗ trợ và nâng cao Dịch vụ, chúng tôi có thể phân phát quảng cáo và cũng cho phép quảng cáo của bên thứ ba, thông qua Dịch vụ. Những quảng cáo này đôi khi được nhắm mục tiêu và phục vụ cho những người dùng cụ thể và có thể đến từ các công ty bên thứ ba được gọi là "mạng quảng cáo". Mạng quảng cáo bao gồm máy chủ quảng cáo bên thứ ba, đại lý quảng cáo, nhà cung cấp công nghệ quảng cáo và công ty nghiên cứu. Chúng tôi có thể tham gia với các mạng quảng cáo là thành viên hoặc tổ chức hoặc chương trình quản lý các lựa chọn bảo mật quảng cáo mà các mạng quảng cáo này cung cấp cho người tiêu dùng.

  Khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi hoặc các Dịch vụ khác, mạng quảng cáo và các bên khác có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web khác nhau. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ về quyền riêng tư của các mạng quảng cáo này và các bên khác.

  Quảng cáo được phân phối qua Dịch vụ có thể được nhắm mục tiêu đến người dùng phù hợp với danh mục hồ sơ chung nhất định có thể được suy ra từ thông tin do người dùng cung cấp cho chúng tôi, có thể dựa trên các mẫu sử dụng Dịch vụ của người dùng cụ thể hoặc có thể dựa trên hoạt động của bạn trên các Ứng dụng của Bên thứ 3. Chúng tôi không cung cấp Thông tin cá nhân cho bất kỳ mạng quảng cáo nào để sử dụng ngoài mục đích liên quan đến Dịch vụ.

  Để tăng hiệu quả của việc phân phối quảng cáo, chúng tôi có thể phân phối một tệp (được gọi là "tín hiệu sử dụng") từ mạng quảng cáo cho bạn thông qua Dịch vụ. Tín hiệu sử dụng cho phép các mạng quảng cáo cung cấp ẩn danh, tổng hợp kiểm toán, nghiên cứu và báo cáo cho chúng tôi và cho các nhà quảng cáo. Tín hiệu sử dụng cũng cho phép các mạng quảng cáo phân phát quảng cáo được nhắm mục tiêu cho bạn khi bạn truy cập các trang web hoặc ứng dụng. Vì trình duyệt web của bạn phải yêu cầu các quảng cáo và tín hiệu sử dụng từ máy chủ của mạng quảng cáo, các công ty này có thể xem, chỉnh sửa hoặc đặt cookie của riêng họ, giống như bạn đã yêu cầu một trang web từ trang web của họ.
   
 7. Thông tin tổng hợp
  Chúng tôi thu thập thông tin thống kê về cách cả người dùng chưa đăng ký và người dùng đã đăng ký, sử dụng chung Dịch vụ ("Thông tin tổng hợp"). Một số thông tin này có nguồn gốc từ Thông tin cá nhân
   

Chúng tôi chia sẻ thông tin như thế nào?

Dịch vụ được thiết kế để giúp bạn chia sẻ thông tin với người khác. Do đó, một số thông tin được tạo thông qua Dịch vụ được chia sẻ công khai hoặc với các bên thứ ba.

 1. Thông tin công khai về Hoạt động của bạn trên Dịch vụ
  Một số hoạt động của bạn trên và thông qua Dịch vụ được công khai theo mặc định. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở nội dung bạn đã đăng hoặc chia sẻ công khai trên Trang web hoặc thông qua ứng dụng di động, chẳng hạn như bài viết, nhận xét hoặc các bài đăng khác của bạn tới Trang web và ứng dụng di động của chúng tôi.

  Người dùng đã đăng ký có thể có một số thông tin này được liên kết với Tài khoản của họ. Ngoài ra, Thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ (như nội dung nào họ đã truy cập) của người dùng chưa đăng ký có thể được theo dõi thông qua việc sử dụng cookie và các phương tiện thu thập dữ liệu tự động khác và được chúng tôi lưu trữ.
   
 2. Thông tin địa chỉ IP
  Mặc dù chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin địa chỉ IP, thông tin đó không được công khai. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi chia sẻ thông tin này với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ và các thực thể khác mà chúng tôi tiến hành kinh doanh và theo quy định khác trong Chính sách bảo mật này
   
 3. Thông tin tổng hợp
  Chúng tôi chia sẻ Thông tin Tổng hợp với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ và những người khác mà chúng tôi tiến hành kinh doanh. Chúng tôi chia sẻ loại dữ liệu thống kê này để các đối tác của chúng tôi có thể hiểu mức độ và tần suất mọi người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các dịch vụ hoặc trang web của họ, điều này tạo điều kiện cải thiện cả dịch vụ của họ và cách giao diện Dịch vụ của chúng tôi với họ. Ngoài ra, các bên thứ ba này có thể chia sẻ với chúng tôi thông tin về bạn rằng họ đã phát triển hoặc mua độc lập.
   
 4. Thông tin hồ sơ người dùng
  Thông tin hồ sơ người dùng bao gồm tên người dùng của bạn và thông tin khác bạn nhập có thể được hiển thị cho người dùng khác để tạo điều kiện cho người dùng tương tác trong Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không tiết lộ địa chỉ email của người dùng cho những người dùng khác của ứng dụng.
   
 5. Thông tin được tiết lộ để bảo vệ chúng tôi và bảo vệ người khác
  Chúng tôi cũng có quyền truy cập, đọc, lưu giữ và tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà nó tin là cần thiết để (i) đáp ứng mọi luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu chính phủ hiện hành, (ii) thực thi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả điều tra về các vi phạm tiềm ẩn trong tài liệu này, (iii) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật, (iv) đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ người dùng hoặc (v) bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi, người dùng và công chúng. Điều này bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để chống gian lận và ngăn chặn spam / phần mềm độc hại.
   
 6. Thông tin chúng tôi chia sẻ với sự đồng ý của bạn
  Ngoài các loại chia sẻ Thông tin cá nhân được mô tả ở trên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba với sự đồng ý của bạn, bằng cách thông báo cho bạn về việc chia sẻ và cho bạn cơ hội ngăn chặn việc chia sẻ thông tin của bạn

Thông tin của bạn có an toàn không?

Thông tin tài khoản của bạn sẽ được bảo vệ bằng tài khoản của bạn trên Facebook, Gmail hoặc chính bằng số điện toại mà bạn đăng ký cho quyền riêng tư và bảo mật của bạn. Bạn cần giúp ngăn chặn truy cập trái phép vào Tài khoản và Thông tin cá nhân của bạn bằng cách chọn và bảo vệ mật khẩu của bạn một cách thích hợp và hạn chế quyền truy cập vào máy tính và ứng dụng của bạn bằng cách đăng xuất sau khi bạn truy cập xong Tài khoản của mình.

Chúng tôi tìm cách bảo vệ thông tin Tài khoản để đảm bảo rằng nó được giữ kín; tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin Tài khoản nào. Nhập hoặc sử dụng trái phép, lỗi phần cứng hoặc phần mềm và các yếu tố khác, có thể ảnh hưởng đến bảo mật thông tin người dùng bất cứ lúc nào.

Chúng tôi lưu trữ tất cả thông tin của bạn, bao gồm thông tin địa chỉ IP của bạn, sử dụng các kỹ thuật được thiết kế hợp lý để bảo mật thông tin. Chúng tôi không đảm bảo hoặc đảm bảo rằng các kỹ thuật như vậy sẽ ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin về bạn mà chúng tôi lưu trữ, Thông tin cá nhân hoặc hình thức khác.
 

Tôi có thể truy cập thông tin nào của tôi?

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký, bạn có thể truy cập thông tin được liên kết với Tài khoản của mình bằng cách đăng nhập vào Dịch vụ. Người dùng đã đăng ký và chưa đăng ký có thể truy cập và xóa cookie thông qua ứng dụng của họ.

Quyền riêng tư của California: Theo Bộ luật Dân sự California 1798.83-1798.84, cư dân California có quyền yêu cầu chúng tôi thông báo xác định danh mục thông tin khách hàng cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với các chi nhánh và / hoặc bên thứ ba cho mục đích tiếp thị và cung cấp thông tin liên hệ cho các chi nhánh và / hoặc bên thứ ba. Nếu bạn là cư dân California và muốn có một bản sao của thông báo này, vui lòng gửi yêu cầu đến địa chỉ email sau: support@hongkyfengshui.com.
 

Làm cách nào tôi có thể xóa tài khoản của mình?

Nếu bạn quyết định xóa Tài khoản của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách gửi email cho support@hongkyfengshui.com. Nếu bạn chấm dứt Tài khoản của bạn, mọi thông tin bạn cung cấp sẽ không còn có thể truy cập được thông qua Tài khoản của bạn. Tuy nhiên, do tính chất chia sẻ trên Dịch vụ, mọi hoạt động công khai trên Tài khoản của bạn trước khi xóa sẽ vẫn được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi và sẽ vẫn có thể truy cập công khai.
 

Bạn có những lựa chọn nào đối với thông tin của mình?

Chính sách bảo mật cũng giải thích các lựa chọn quyền riêng tư mà bạn có khi sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả cookie, email tiếp thị, quảng cáo được nhắm mục tiêu, dữ liệu vị trí và chia sẻ thông tin của bạn bởi ứng dụng.

Bạn có thể sử dụng nhiều tính năng của Dịch vụ mà không cần đăng ký, do đó hạn chế các loại Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập.

Bạn có thể xóa tài khoản của bạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ cần xác minh rằng bạn có quyền xóa Tài khoản và hoạt động được tạo trước khi xóa sẽ vẫn được chúng tôi lưu trữ và có thể truy cập công khai.
 

Điều gì xảy ra khi có những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này?

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách bảo mật này theo thời gian. Việc sử dụng thông tin chúng tôi thu thập bây giờ tuân theo Chính sách quyền riêng tư có hiệu lực tại thời điểm thông tin đó được sử dụng. Nếu chúng tôi thay đổi cách chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên ứng dụng hoặc gửi email cho bạn. Người dùng bị ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư khi họ sử dụng Dịch vụ sau khi những thay đổi đó được đăng lần đầu tiên.

 

Nếu bạn có câu hỏi hoặc yêu cầu nào khác, vui lòng email cho chúng tôi qua địa chỉ: support@hongkyfengshui.com.

Ý kiến của bạn
Hotline

Hotline

0986 363 131