Bát tự

Bát tự nâng cao 2
"TRI THIÊN MỆNH, TẬN NHÂN LỰC" Bát tự là bộ môn nghiên cứu thực nghiệm cổ xưa và phức tạp của ngành phân tích định mệnh trong huyền học phương Đông. Bát tự cung cấp đầy đủ thông tin về điểm mạnh, điểm yếu của một con người, khó khăn thử thách tiềm tàng và định hướng cuộc đời.
  • 06 buổi
  • 19:00 - 21:00
  • Bát tự
Bát tự nâng cao
"TRI THIÊN MỆNH, TẬN NHÂN LỰC" Bát tự là bộ môn nghiên cứu thực nghiệm cổ xưa và phức tạp của ngành phân tích định mệnh trong huyền học phương Đông. Bát tự cung cấp đầy đủ thông tin về điểm mạnh, điểm yếu của một con người, khó khăn thử thách tiềm tàng và định hướng cuộc đời.
  • 06 buổi
  • 19:00 - 21:00
  • Bát tự
Bát tự ứng dụng cơ bản
Bạn đã hiểu vận mệnh của mình? Mỗi người sinh ra đã có một vận mệnh, nhưng bạn đã tìm hiểu được những thông điệp bí ẩn nằm trong thiên mệnh trời định cho bản thân mình? Hãy khám phá số phận của bạn thông qua Năm - Tháng - Ngày - Giờ sinh và tận dụng thời cơ và phát huy được hết sức mạnh tiềm tàng trong bạn.
  • 06 buổi
  • 19:00 - 21:00
  • Bát tự
Hotline

Hotline

0986 363 131