Lớp chuyên đề

Chọn ngày tốt xấu
Tự cổ chí kim, phương pháp lựa chọn ngày lành tháng tốt luôn là tâm điểm quan trọng của con người. Học viện Hong Ky Feng Shui khai giảng khóa học này nhằm mang đến cho bạn phương pháp tiếp cận chọn ngày dựa trên những kiến thức đã được trải nghiệm trong thời gian ngắn.
 • 03 buổi
 • Tối 18h30-21h T2-4-6
 • Lớp chuyên đề
Bát tự ứng dụng cho người bận rộn
"TRI THIÊN MỆNH, TẬN NHÂN LỰC" Bát tự là bộ môn nghiên cứu thực nghiệm cổ xưa và phức tạp của ngành phân tích định mệnh trong huyền học phương Đông. Bát tử cung cấp đầy đủ thông tin về điểm mạnh, điểm yếu của một con người, khó khăn thử thách tiềm tàng và định hướng cuộc đời.
 • 01 Ngày
 • AM9:00-11:30 - PM13:30-16:30
 • Lớp chuyên đề
Nhân diện học
Bằng phương pháp sư phạm kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn trong suốt quá trình nghiên cứu, Hong ky feng shui đã đưa ra một giáo trình ngắn gọn và xúc tích dành cho mọi lứa tuổi có đam mê và yêu thích môn học của cổ nhân, giúp các bạn hiểu hơn về bộ môn này trong thời gian ngắn.
 • 01 Ngày
 • CN 9h00-11h30/13h30-16h00
 • Lớp chuyên đề
Bí Ẩn Hoa Giáp Và Vận Mệnh Đời Người
Bằng phương pháp sư phạm kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn trong suốt quá trình nghiên cứu Hong ky feng shui đã đưa ra một giáo trình ngắn gọn và xúc tích dành cho mọi lứa tuổi có đam mê và yêu thích môn học của cổ nhân, giúp các bạn hiểu rõ hơn về bộ môn này trong thời gian ngắn.
 • 02 Ngày
 • T7-CN 9h30-11h30/13h30-16h00
 • Lớp chuyên đề
Hotline

Hotline

0986 363 131