Lớp chuyên đề

Chọn ngày tốt xấu
<p>Tự cổ chí kim, phương pháp lựa chọn ngày lành tháng tốt luôn là tâm điểm quan trọng của con người.</p> <p>Học viện Hong Ky Feng Shui khai giảng khóa học ngắn hạn này nhằm mang đến cho bạn phương pháp tiếp cận bộ môn Chọn ngày dựa trên những kiến thức đã được trải nghiệm.</p>
  • 02 buổi
  • 18:30 - 20:30
  • Lớp chuyên đề
Bí Ẩn Hoa Giáp Và Vận Mệnh Đời Người
Bằng phương pháp sư phạm kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn trong suốt quá trình nghiên cứu Hong ky feng shui đã đưa ra một giáo trình ngắn gọn và xúc tích dành cho mọi lứa tuổi có đam mê và yêu thích môn học của cổ nhân, giúp các bạn hiểu rõ hơn về bộ môn này trong thời gian ngắn.
  • 02 Ngày
  • 9:30 - 11:30 /13:30 - 16:00
  • Lớp chuyên đề
Nhân diện học
Bằng phương pháp sư phạm kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn trong suốt quá trình nghiên cứu, Hong ky feng shui đã đưa ra một giáo trình ngắn gọn và xúc tích dành cho mọi lứa tuổi có đam mê và yêu thích môn học của cổ nhân, giúp các bạn hiểu hơn về bộ môn này trong thời gian ngắn.
  • 2 ngày
  • 19:00-21:00
  • Lớp chuyên đề
Hotline

Hotline

0986 363 131