Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Công ty TNHH Tư Vấn Phong Thủy Hồng Kỳ (HongkyFengshui). Các thông tin hiển thị trên Website này nhằm mục đích cung cấp thông tin về HongkyFengshui, các dịch vụ tư vấn, chương trình đào tạo cũng như các chương trình chăm sóc khách hàng của HongkyFengshui.

HongkyFengshui có toàn quyền sửa đổi các Chính sách, Điều khoản và Điều kiện được nêu tại website vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải lên website Hongkyfengshui.vn. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các thay đổi liên quan khi sử dụng website hongkyfengshui.vn.

Khi truy cập, sử dụng Website này, Quý khách đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu ra dưới đây. Do vậy, đề nghị Quý khách đọc và nghiên cứu kỹ trước khi tiếp tục sử dụng Website này.

Phương thức thanh toán

Chúng tôi chấp nhận nhiều hình thức thanh toán linh hoạt qua: tiền mặt tại công ty, chuyển khoản...

Sau khi nhận được đơn hàng, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ lại với bạn để xác nhận đơn hàng, đồng thời hướng dẫn chi tiết các phương thức thanh toán.

Luật áp dụng

Thỏa thuận này được hiểu và thực thi theo luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thỏa thuận này cần được thực hiện tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Điều khoản sử dụng Website này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2019, thay thế Điều khoản sử dụng Website trước của HongkyFengshui.

Hotline

Hotline

0986 363 131