Giới thiệu

Các khóa học do thầy Nguyễn Hữu Hồng Kỳ, chuyên gia phong thủy, người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tốt nghiệp Học viện phong thủy Mastery Academy (Malaysia), với trên 10 năm nghiên cứu về Kinh dịch...
Về chúng tôi - HKFS Team
Sứ mệnh của HKFS là giúp khách hàng xây dựng một cuộc đời hạnh phúc và sự nghiệp thành công. Tại HKFS chúng tôi tin rằng, thành công của khách hàng là thành công của chúng tôi.
Tầm nhìn và sứ mệnh
Trên chặng đường hình thành và phát triển, khách hàng luôn là trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh mà Hongky Fengshui hướng đến, vì khách hàng là người góp phần to lớn xây dựng nên thương...
Giá trị cốt lõi
Hotline

Hotline

0986 363 131