ĐÓN TẾT 2022 VÀ 12 CON GIÁP

12 con giáp - bàn về tuổi Tỵ trong năm Dần - ca sĩ Tánh Linh & master Kỳ
Cùng Master Kỳ bàn về tuổi Tỵ với ca sĩ Tánh Linh nhé!
12 con giáp - bàn về tuổi Ngọ trong năm Dần - thầy giáo 9x Nguyễn Thái Dương & master Kỳ
Cùng Master Kỳ bàn về tuổi Ngọ với thầy giáo 9x Nguyễn Thái Dương nhé!
12 con giáp - bàn về tuổi Mùi trong năm Dần - doanh nhân Thanh Trà & master Kỳ
Cùng Master Kỳ bàn về tuổi Mùi với doanh nhân Thanh Trà nhé!
12 con giáp - bàn về tuổi Thân trong năm Dần - PGS.TS Phan An & master Kỳ
Cùng Master Kỳ bàn về tuổi Thân với PGS.TS Phan An nhé!
12 con giáp - bàn về tuổi Dậu trong năm Dần - TS.NSƯT Hải Phượng & master Kỳ
Cùng Master Kỳ bàn về tuổi Dậu với TS.NSƯT Hải Phượng nhé!
Hotline

Hotline

0986 363 131