Lục Thập Hoa Giáp: hành Thổ
Hành Thổ trong Lục thập Hoa giáp gồm: Lộ Bàng Thổ, Thành Đầu Thổ, Ốc Thượng Thổ, Đại Dịch Thổ, Bích Thượng Thổ, Sa Trung Thổ.
Khóa Học Phong Thủy Ứng Dụng
Khóa học phong thủy ứng dụng, giúp bạn hiểu đúng về Phong thủy, từ đó áp dụng vào cuộc sống của mình để có cuộc sống tốt hơn, viên mãn và như ý!
Hotline

Hotline

0986 363 131