Lục Thập Hoa Giáp: hành Thổ

Hành Thổ trong Lục thập hoa giáp gồm: Lộ bàng thổ, Thành đầu thổ, Ốc thượng thổ, Đại dịch thổ, Bich thượng thổ, Sa trung thổ.

Thanh_Dau_Tho

 

 

1/ Canh Ngọ và Tân Mùi là Lộ Bàng Thổ, nghĩa là đất ven đường, ưa được thủy tưới nhuận, ưa được kim trợ giúp, đặc biệt là tương sinh bởi Thiên hà thủy, Giản hạ thủy, Đại khê thủy; do đất ven đường nên cần nước mưa thấm đất cho chắc chắn (Thiên hà thủy), cần nước dưới khe suối (Giản hạ thủy) tao khe rãnh trở nên đẹp đẽ, cần nưới suối lớn (Đại khê thủy) tạo nên những bức tranh sơn thủy hữu tình. Nhưng Lộ bàng thổ sẽ rất nguy hiểm nếu gặp dòng nước chảy dài (Trường lưu thủy) và biển lớn (Đại hải thủy) sẽ xói mòn đất để tạo thành sông và thoát ra biển lớn. Gặp Sa trung kim và Thoa xuyến kim lại có thủy tương trợ là thế phú quý nhất; nghĩa là kết giao với bạn bè mệnh Sa trung kim và Thoa xuyến kim có thêm người mệnh thủy là đại cát, ngoại trừ Đại hải thủy và Trường lưu thủy. 

2/ Mậu Dần và Kỷ Mão là Thành Đầu Thổ, nghĩa là đất trên thành ưa được mộc tương trợ, tốt nhất là Dương liễu mộc và Tang giá mộc, cây dâu tằm và cây liễu là những cây mềm dây leo yếu ớt cần thổ tương trợ và nhờ hai loại cây này thì Thành đầu thổ mới tồn tại, nhờ cây giữ đất. Nếu gặp Tùng bách mộc và Đại lâm mộc thì dễ khiến tường thành sạt lở, chủ về không được sống yên ổn nên gọi là hung; gặp phải Đại hải thủy, nước cuốn mất đất; Tích lịch hỏa, sấm sét đánh sạt tường thành thì bất lợi.

3/ Bính Tuất và Đinh Hợi là Ốc Thượng Thổ, chính là đất trên nhà tức ngói lợp nhà, cần có gỗ để dựa dẫm nên gặp Bình đại mộc là tốt nhất, kế đến là Đại lâm mộc. Ngói được lửa nung thành vì thế không nên gặp lại lửa, do đó Ốc thượng thổ gặp lửa sẽ nguy mà kỵ nhất là Lư trung hỏa (lửa trong lò nung ngói); gặp Kiếm phong kim và Thoa xuyến kim là cát lợi, vì kim này trang trí và làm đẹp cho ngói. 

4/ Mậu Thân và Kỷ Dậu là Đại Dịch Thổ, tức là đất nền nhà lớn cũng ưa mộc, gặp mộc sẽ cát lợi; ngoài ra cũng ưa gặp Tuyền trung thủy và Giản hạ thủy, gặp Thiên hà thủy sẽ càng hiển quý, nếu không gặp thủy thì chỉ bình thường mà thôi. 

5/ Canh Tý và Tân Dậu là Bích Thượng Thổ, nghĩa là đất trên tường chủ yếu phải dựa vào mộc, gặp được Bình địa mộc và Tùng bách mộc là tốt nhất. Đại lâm mộc rừng lớn có gió vì vậy không nên gặp phải; gặp đực Ốc thượng thổ và Thành đầu thổ là rất tốt; gặp Đại hải thủy sẽ khiến một đời phiêu lưu không bến đỗ. 

6/ Bính Thìn và Đinh Tỵ là Sa Trung Thổ, nghĩa là đất trong cát, ưa được kim để che chở và nuôi dưỡng, nếu gặp Thoa xuyến kim, Sa trung kim, Kiếm phong kim, Kim bạc kim là đẹp nhất, sẽ sớm được hiển vinh vì các quặng kim loại thường tìm thấy ở nơi đất có cát nếu như chưa được khai thác nó là một khối chắc chắn. Sa trung thổ cũng ưa được Giản hạ thủy và Tuyền trung thủy tưới nhuận; nếu gặp Đại hải thủy sẽ phá thế cát lợi. 

 

Ý kiến của bạn
Hotline

Hotline

0986 363 131